موسسه همراه

دپارتمان سازمان

مدیر: هادی رحیمی دانش – روانکاو (IPA) و مشاور سازمانی

خدمات به سازمان‌ها

نیروی کار سازمان با ارزش‌ترین ثروت سازمان است.  در همراه ما معتقدیم سرمایه‌گذاری در سلامت روان و رفاه کارکنان نه تنها برای آنها به صورت فردی بلکه برای کل سازمان نیز مفید است. با استفاده از خدمات ما، شرکت‌ها می‌توانند یک محیط حمایتی ایجاد کنند که رضایت، مشارکت و بهره‌وری کارکنان را تقویت می‌کند. همراه یک موسسه‌ی آموزشی روان‌درمانی روانکاوانه در عرصه‌های فردی، گروهی و سازمانی است. خدمات همراه به دقت توسعه یافته‌اند تا نیاز روزافزون به حمایت از سلامت روان در محل کار را برطرف کند. ما چالش‌های پیش روی سازمان‌های بزرگ و کوچک را درک می‌کنیم و خدمات خود را برای ارائه‌ی راه حل‌های موثر تنظیم کرده‌ایم.  برخی از ویژگی‌ها و مشکلات کلیدی که هدف خدمات ما حل آنها است عبارتند از:

۱.  ارتقای سلامت روانی- اجتماعی محل کار
خدمات ما پشتیبانی همه جانبه‌ای را برای کارمندان شما برای به وجود آوردن رفاه روانی محیط کار فراهم می‌آورد. با  دسترسی به دانش  روان‌پزشکی، روانکاوی، روان‌شناسی و روان‌شناسی صنعتی، ما می‌توانیم به کارکنان شما در مدیریت استرس، اضطراب و سایر نگرانی‌های مربوط به سلامت روانی اجتماعی کمک کنیم و از این طریق محیط کاری سالم‌تر و پربارتری را ایجاد نماییم.

۲. تکامل سازمانی
ما اهمیت فرهنگ سالم سازمانی را درک می‌کنیم، و راهنمایی‌های تخصصی را در توسعه‌ی مهارت‌های رهبری موثر، کار گروهی و ارتباطات سازنده‌ی در محل کار ارائه می‌دهیم. با ایجاد یک محل کار سالم از نظر روانی، ما می‌توانیم به سازمان شما کمک کنیم تا پیشرفت کند و به اهداف خود دست یابد.

۳.  پیشگیری از مسائل بهداشت روانی بین کارکنان

اقدامات پیشگیرانه در حفظ یک محیط کار سالم بسیار مهم است.  هدف خدمات ما از طریق کارگاه‌ها و مداخلات منظم، پیشگیری از مشکلات سلامت روان قبل از اینکه برای رفاه کارکنان شما مساله ایجاد کند تحقق می‌یابد. با ایجاد آگاهی و ارائه راهبردهای سازگارانه، ما می‌توانیم به کارکنان شما کمک کنیم تا با چالش‌هایی که ممکن است با آن مواجه شوند، روبرو گردند.

۴. کشف پروسه‌های مخرب در سازمان

پروسه‌های مخرب پنهان در سازمان‌ها می‌تواند مانع رشد و بهره‌وری شود. خدمات ما از تکنیک‌های تخصصی برای شناسایی و رسیدگی به این پروسه‌ها استفاده می‌کند و به سازمان شما کمک می‌کند تا عملکرد خود را بهینه نماید و یک محیط کاری هماهنگ ایجاد کند.

۵. ارائه نظارت و مشاوره

تیم متخصصان با تجربه‌ی ما خدمات نظارت و مشاوره را به بخش‌های مدیریت و منابع انسانی ارائه می دهد.  این مشورت به وسیله‌ی سوپرویژن سازمانی، و منتورشیپ مدیریتی تضمین می‌کند که استراتژی‌ها به طور موثر و متناسب با نیازهای منحصر به فرد سازمان شما اجرا می‌شوند و همگنی سازمانی شما را بیشتر تقویت می‌کند.

در صورت تمایل به استفاده از خدمات سازمانی و بهبود سلامت روانی محیط کارتان با ما در تماس باشید.