موسسه همراه

دپارتمان گروه

مدیر: دکتر مهتاب معتمد – روان‌ درمانگر روانکاوانه فرد، گروه و سازمان

دوره‌های آموزشی گروه درمانی

ماموریت ویژه‌ی موسسه‌ی همراه در این بخش، آموزش تحلیل گروهی (Group Analysis) به افراد حرفه‌ای و متخصص که به کار روانکاوانه در قالب گروه علاقمندند تعریف شده است. همراه در همکاری با موسسه تحلیل گروهی استکهلم و مراکز معتبر دانشگاهی در ایران برای ترویج کاربرد گروه درمانی و تحلیل گروهی به عنوان یک روش درمانی کارآمد می‌کوشد. تحلیل گروهی یک رویکرد درمانی است که بر مطالعه‌ی پویایی گروه و بررسی روابط بین‌فردی در یک محیط گروهی تمرکز دارد. این شیوه کار با گروه و اندیشیدن و تعمق در روابط گروهی توسط توسط فوکس و تحت تأثیر روانکاوی توسعه یافته و بر اهمیت گروه به عنوان یک کل تأکید می کند، نه اعضای فردی. فوکس بر خلاف فروید باور دارد که انسان در گروه به دنیا می‌آید و بعدها فرد می‌شود.

آگاهی عمومی

ماموریت ویژه‌ی موسسه‌ی همراه در این بخش، آموزش تحلیل گروهی (Group Analysis) به افراد حرفه‌ای و متخصص که به کار روانکاوانه در قالب گروه علاقمندند تعریف شده است. همراه در همکاری با موسسه تحلیل گروهی استکهلم و مراکز معتبر دانشگاهی در ایران برای ترویج کاربرد گروه درمانی و تحلیل گروهی به عنوان یک روش درمانی کارآمد می‌کوشد. تحلیل گروهی یک رویکرد درمانی است که بر مطالعه‌ی پویایی گروه و بررسی روابط بین‌فردی در یک محیط گروهی تمرکز دارد. این شیوه کار با گروه و اندیشیدن و تعمق در روابط گروهی توسط توسط فوکس و تحت تأثیر روانکاوی توسعه یافته و بر اهمیت گروه به عنوان یک کل تأکید می کند، نه اعضای فردی. فوکس بر خلاف فروید باور دارد که انسان در گروه به دنیا می‌آید و بعدها فرد می‌شود.
رویدادهای کنونی
رویدادی وجود ندارد.
رویدادهای گذشته

برای ثبت نام فرم زیر را تکمیل کنید