موسسه همراه

وگسلو واحد آموزشی- پژوهشی دپارتمان سازمان در موسسه همراه است. ماموریت ما در وگسلو ایجاد زمینه‌های آموزشی برای ارتقاء درک جامعه‌ی گسترده‌ای از ایرانیان از اهالی روانکاوی و نگاه‌های روانکاوانه در حیطه‌ی نظریه و بالینگری، تا صاحبان صنایع، شرکت‌ها، دستگاه‌های دولتی و هر کجا که سری با سازمان دارد با نگاه سایکوداینامیک به زندگی گروهی، سازمانی و اجتماعی است.

روان‌پویایی سیستم یک رویکرد منحصر به فرد است که پویایی های ناخودآگاه و الگوهای زیربنایی درون سازمان‌ها را بررسی می‌کند و پیچیدگی های رفتار گروهی، و فرهنگ سازمانی را روشن می کند.

گردانندگان وگسلو (واحد آموزشی- پژوهشی دپارتمان سازمان)

دکتر فرانه غفاری حسینی

روان‌‌پزشک، روان‌‌درمانگر روانکاوانه‌ و مشاور سازمانی

دکتر پردیس رجایی

روان‌‌پزشک، روان‌‌درمانگر روانکاوانه‌ی فرد و گروه 

دوره‌های آموزشی و وبینارها
از مهم ترین کار ویژه های وگسلو گسترش دانش جامعه ایرانی در باب روان‌پویایی سیستم‌ها، و اجتماعات از طریق برگزاری دوره های آموزشی با همکاری مدرسان و موسسات برجسته این حوزه است. ما همچنین برای تحقق این هدف پادکست هایی به زبان فارسی و با تکیه بر نیازهای آموزشی و دانشی مخاطب ایرانی تولید خواهیم کرد.
دانشنامه‌ی وگسلو
در دانشنامه شما آرشیوی از ترجمه مقالات معتبر حوزه تخصصی روان پویایی سازمان، زیرنویس شده ویدیوهای آموزشی و معرفی کتاب و تازه های نشر این زمینه فکری را در دسترس خواهید داشت.

کنفرانس روابط گروهی

زیر نظر: وگسلو
هدف از شرکت در کنفرانس روابط گروهی این است که با شکل‌دهی به یک سیستم موقت، افراد آنچه را روزانه در گروه و سازمان برایشان اتفاق می افتد، بهتر درک کنند.