موسسه همراه

روابط گروهی تابستان ۱۴۰۲

مشخصات دوره

توضیحات تکمیلی

تاریخ برگزاری

تابستان 1402

هزینه دوره:

دوره‌های در حال ثبت‌نام
دوره‌های در حال برگزاری
لیست دوره‌ها
معرفی دوره

برای دانلود بروشور کنفرانس کلیک کنید.

برگزارکنندگان