موسسه همراه

روابط گروهی تابستان 1403

مشخصات دوره

توضیحات تکمیلی

هزینه دوره:

دوره‌های در حال ثبت‌نام
دوره‌های در حال برگزاری
لیست دوره‌ها
معرفی دوره

دانلود بروشور کنفرانس روابط گروهی 1403

https://hamrahinstitute.com/wp-content/uploads/2024/03/بروشور-کنفرانس-روابط-گروهی-1.pdf

دانلود فرم ثبت نام کنفرانس بصورت ورد

https://hamrahinstitute.com/wp-content/uploads/2024/03/فرم-ثبت-نام-2-1.docx

دانلود فرم ثبت نام بصورت pdf

https://hamrahinstitute.com/wp-content/uploads/2024/03/فرم-ثبت-نام-2.pdf

برگزارکنندگان