موسسه همراه

نمایش و تحلیل گفت و گو محور فیلم موج

مشخصات دوره

توضیحات تکمیلی

تاریخ برگزاری

28 دی 1402

هزینه دوره:

دوره‌های در حال ثبت‌نام
دوره‌های در حال برگزاری
لیست دوره‌ها
معرفی دوره

برگزارکنندگان