موسسه همراه

افعی تراپی

دکتر امیرحسین جلالی ندوشن، به نقل از انصاف نیوز افعی تراپی، مرزهای حرفه‌ای چه معنایی دارد؟  درمانگر سریال افعی تهران را بیش از آنکه درمانگری باشد که از خطوط قرمز رد می‌شود باید کاریکاتوری از یک فرد در این رشته یا حرفه دید. به نظر من نویسنده سریال بیش از اندازه این لطیفه توییتری را […]