موسسه همراه

مأموریت ما

ارزش‌های همراه

همراه فضای امنِ مشترک میان ما و شماست. تعهد ما به حفظ و نگهداری از هر آنچه در این فضای مشترک جاری شده است، تردیدناپذیر و همیشگی خواهد بود.

ما باور داریم که همه انسان‌ها فارغ از نژاد، جنسیت و جایگاه اجتماعی، تنها به صرف انسان بودن از ارزش یک‌سانی برخوردار هستند.

ما به عنوان یک بنیاد علمی در به کارگیری دانش خود هیچ تبعیضی را بر نمی‌تابیم، و همزمان در راستای نشر ارزش‌های جهان‌شمول انسانی کوشش خواهیم کرد.

کار و بار ما

کار و بار ما در همراه، استفاده از دانش روانکاوی در طیف گسترده‌ای از کاربردها است. ماموریت همراه استفاده از دانش روانکاوی در زمینه‌ی متنوعی از روان‌درمانی‌ فردی تا تحلیل گروهی و و روانکاوی سازمانی است. هر جنبه از این کارکردها نقش مهمی در درک و بهبود رفتار و تعاملات انسانی دارد.

در درمان فردی، ایده‌ی همراه، ارائه‌ی یک محیط امن و حمایتی برای افراد برای کشف افکار، احساسات و تجربیات درونی خود است.

در روان‌درمانی‌ روانکاوانه با استفاده از ایده‌های به‌دست آمده از دانش روانکاوی ، درمانگران به مراجع کمک می‌کنند تا الگوهای ناخودآگاه مسول در رفتار و هیجانات و انتخاب‌هایشان را کشف کنند و بینشی در مورد رفتارها و انگیزه‌های خود به دست آورند. این خودکاوی عمیق باعث رشد شخصی، بهبود و ارتقای خودآگاهی می‌شود.

حیطه‌ی دیگر ماموریت همراه، تحلیل گروهی (Group Analysis) یا چنانکه ما در همراه آن را گروه درمانی روانکاوانه می‌نامیم، شیوه‌ای از کار روانکاوانه است که می‌تواند در امروز ایران جایگاه ویژه‌ای در خدمات سلامت روان بیابد. البته نباید تصور کرد که گروه به معنای تحلیل افراد در داخل یک گروه و به نوعی تقسیم یک روانکاو پر مشغله بین چند نفر که امکان دسترسی به او به صورت فردی را ندارند می‌باشد. گروه درمانی روانکاوانه به اندازه روان درمانی روانکاوانه انفرادی می‌تواند موثر باشد و حتی در مواردی دستاوردهایی را که در درمان فردی نمی‌تواند به دست آید برای فرد محقق سازد.

باز باید تاکید کنیم که هر درمانی جایگاه خود را دارد و رواندرمانی روانکاوانه انفرادی نیز به حیطه‌هایی می‌پردازد که ممکن است گروه شیوه الزاماً مطلوبی برای دسترسی به آن حیطه‌ها نباشد.

با این وجود گروه درمانی خدمت ارزان‌تری است و امکان دسترسی گروه بزرگتری از افراد را به روش‌های روانکاوانه و عمیق ممکن می‌کند. از سویی در گروه، ما در بافتار روابط پویایی‌های جمعی شکل یافته به تجربه و درک ابعادی از زندگی اجتماعی که معمولاً بدان‌ها نائل نشده‌ایم می‌پردازیم.

گروه‌درمانی روانکاوانه می‌تواند در دراز مدت پذیرش دیگری و ارتقا فرهنگ کار گروهی و تیمی را در ایران باعث شود.

روان پویایی سیستم (System Psychodynamic) یکی دیگر از جنبه‌های حیاتی ماموریت موسسه همراه است.

همراه به پیشگامی در زمینه‌ی کار روانکاوانه با سازمان‌ها در ایران افتخار می‌کند. کار ما تمرکز بر موسسات و سازمان‌ها، و ماموریت ما ترویج یک رویکرد نوآورانه برای درک و بهبود پویایی سازمانی و سرامت روانی محیط کار است. از طریق پژوهش، آموزش و مشاوره، هدف ما تکامل فرهنگ بهینه‌ی سازمانی در کشور است.

کار روانکاوانه با سازمان‌ها شامل به کارگیری نظریه‌ها و اصول مختلفی چون نظریه‌ی روانکاوی، روابط گروهی، نظریه‌ی سیستمی و نظریه‌ی ارتباطات برای درک و بهبود پویایی گروهی در یک زمینه‌ی سازمانی است.

روانکاوی سازمانی بر کاوش فرآیندهای ناخودآگاه، انگیزه‌ها و الگوهایی تمرکز دارد که بر رفتار فردی و جمعی در محل کار تأثیر می‌گذارد. هدف کار روانکاوانه با بررسی پویایی‌های اساسی و روابط بین‌فردی در تیم‌ها و ساختارهای رهبری، افزایش ارتباطات، همکاری و اثربخشی کلی سازمانی است.

از سوی دیگر، کوچینگ مدیریتی یک فرآیند توسعه‌ی شخصی است که به مدیران کمک می‌کند تا مهارت‌ها، خودآگاهی و اثربخشی خود را افزایش دهند. این روهد شامل جلسات یک به یک، بازخورد و یادگیری تجربی برای حمایت از مدیران در مسیریابی چالش‌ها، توسعه‌ی سبک رهبری و دستیابی به اهدافشان است.