موسسه همراه

رویا؛ پنجره‌ای رو به درون ماست؛ رویا خبری از آینده نمی‌دهد.

ترجمه: زهرا باقری این مقاله، ترجمه‌ای از مقاله‌ی Understanding Dreams است که در 13 اپریل 2023 در سایت https://www.ipa.world/ منتشر شده است. نویسنده این مقاله دکتر ای. کریس هیث روان‌پزشک و روانکاو است. او رئیس بخش ارتباطات اجتماعی انجمن جهانی روانکاوی و عضو کمیته روان‌پزشکی و رسانه در گروه پیشبرد روان‌پزشکی است. با رویاها به […]