موسسه همراه
g1
g2
g3
g4
g5

موسسه همراه

گسترش کاربست دانش روانکاوی
از فرد تا گروه و سازمان

ماموریت ما در همراه به کارگیری دانش روانکاوی در عرصه‌های متنوع زندگی فردی و اجتماعی است. از این رو غیر از توسعه‌ی آموزش و پژوهش در حوزه‌ی روان درمانی فردی روانکاوانه که در سال‌های اخیر رونق شایانی در ایران داشته، به کاربست دانش روانکاوی در حیطه‌های گروهی و سازمانی توجه ویژه‌ای داریم.

رویداد های درحال ثبت نام

زیستن در جهان ناآرام

برگزاری کنفرانس روابط گروهی؛ اقتدار، نقش، همکاری و امید

«کنفرانس روابط گروهی» فضایی است برای درک عرصه‌های اجتماعی، و به‌منظور افزایش دانش عملی افراد در مورد فرد، گروه‌ و سازمان‌. شرکت‌کنندگان طی این رویداد سه روزه، به شکل‌های مختلفی این امکان را به‌دست می‌آورند تا نسبت به‌وجود پیش‌فرض‌ها، و احساسات متنوع خود آگاه شوند. 

کنفرانس روابط گروهی برای تمام کسانی مناسب است که می‌خواهند دانش و آگاهی خود را در مورد عرصه‌های اجتماعی گسترش دهند. 

g1
g2
g3
g4
g5
چهره به چهره

دپارتمان فرد

دانش روانکاوی در قالب روان‌درمانی روانکاوانه راهی به به اعماق ذهن ما می‌گشاید، تا با افشای رازهای مگو، التیام زخم‌ها را ممکن سازد. روانکاوی از طریق آشکار کردن ناخودآگاه، آسیب‌های گذشته و خواسته‌های پنهان را پیش چشم ما می‌نهد. روان‌‌درمانگر روانکاوانه با شفقت و بصیرت، زمزمه‌های پنهان جان خفته را صدا می‌بخشد و خودآگاهی و رشد را در میانه‌ی هرج و مرج زندگی پرورش می‌دهد. در این سیاق درمان‌، درمانگر و فرد چونان کاشفانی کارآزموده، وارد هزارتوی ضمیر ناخودآگاه می‌شوند و به دنبال حقیقت و ترمیم می‌گردند‌، و سمفونی زندگی را نوایی نو می‌دهد. برای انتخاب درمانگر

شانه به شانه

دپارتمان گروه

تحلیل گروهی یا چنانکه ما در همراه آن را گروه‌درمانی روانکاوانه می‌نامیم، شیوه‌ای از کار روانکاوانه است که می‌تواند در امروز ایران جایگاه ویژه‌ای در خدمات سلامت روان بیابد. گروه‌درمانی، امکان دسترسی گروه بزرگتری از افراد را به روش‌های روانکاوانه و عمیق ممکن می‌کند. از سویی در گروه ما در بافتار روابط، و پویایی‌های جمعی شکل یافته به تجربه و درک ابعادی از زندگی اجتماعی که معمولاً بدان‌ها نائل نشدیم می‌پردازیم. بیشتر بخوانید برای تجربه گروه

g1
g2
g3
g4
g5
در میان جمع

دپارتمان سازمان

همراه به پیشگامی در زمینه‌ی کار روانکاوانه با سازمان‌ها در ایران افتخار می‌کند. بخش بزرگی از عمر ما در سازمان‌ها می‌گذرد. سازمان خانه‌ی دوم و شاید در زمان شکوفایی کاری ما خانه‌ی نخست‌مان شود. کار ما در همراه تمرکز بر موسسات و سازمان‌ها، و ماموریت ما ترویج یک رویکرد نوآورانه برای درک و بهبود پویایی سازمانی و سلامت روانی محیط کار است. برای مشاوره سازمانی

آخرین نوشته‌ها